نظرات وبلاگ

 1. White Night آواتار ها
  نوشته اصلی توسط I.MJP
  آخ میلان اون سالها... چه تیمی عجیب و قوی ای بود
  هیچ وقت بازی سال 2006 بایرن میلان رو فراموش نمیکنم که چقدر با داداش میلانیم کل کل کردم و آخرش اون میلان چهارتا به بایرن زد تا کاملا ضایع بشم
  اینزاگی، کاکا، شفچنکو ترکوندن بایرن ماگات رو
  روی کاستا هم اون بازی اخراش به جای کاکا اومد تو زمین
  تازه بایرن شانس اورده بود و خوشحال بود اولیور کان برگشته ولی تو همون نیمه اول کار بایرن تموم شده بود
  آی گفتیا... عالی بود، یادم انداختی کلا رفتم تو اون زمونا
  واقعا حیف که میلان اینقدر ضعیف شده که کلا تو هیچ کورسی نیست
 2. I.MJP آواتار ها
  آخ میلان اون سالها... چه تیمی عجیب و قوی ای بود
  هیچ وقت بازی سال 2006 بایرن میلان رو فراموش نمیکنم که چقدر با داداش میلانیم کل کل کردم و آخرش اون میلان چهارتا به بایرن زد تا کاملا ضایع بشم
  اینزاگی، کاکا، شفچنکو ترکوندن بایرن ماگات رو
  روی کاستا هم اون بازی اخراش به جای کاکا اومد تو زمین
  تازه بایرن شانس اورده بود و خوشحال بود اولیور کان برگشته ولی تو همون نیمه اول کار بایرن تموم شده بود