مکالمه بین KOMBATENT و Smasher

4 پیغام بازدید کنندگان

 1. ممنون جیگر
 2. میبینم که LED هات روشن شده داداچ
  مبارِکِد باشد! الهی چراغش براد خاموش نشد
 3. شهر #هرته دیجه
  نی چسی به چسی چی به چیه

  چاربر برتر ماه ببین چیه ؟
  اسمشرـــــه ؟ آره دیجه

 4. تبریک میگم به کاربر سایت ارتقا یافتید
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 4 تا 4