مکالمه بین MR.SCORPION و scorpionxl

5 پیغام بازدید کنندگان

  1. همین دوروبرا . زیر سایه شوما
  2. کجیییییییییییییییییی داداااااااااااااااااااااا ااااااا مردممممممممممممممممممممم سوختمممممممممممممممم ساختمممممممممممم«ای وا بچم رو گاز بود ته گرفت پس:بچمممممممممممممم سوختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت» خب گذشته از چرت پرت کجایییییییییییییییی؟؟؟
  3. یکی نیست بگه خود کوج بیدی سلام کج بیدی؟
  4. تکشر درست میزارم انقدرام پیر نیستیم سال بعد دیگه اگه خدا بخواد رفتیم تو باقالیا دانشگاه
  5. درود بر شیرای ریو اگه بیای داستانمو بخونی ممنون میشم داداش http://forum.mkcenter.ir/showthread.php?t=8048 در مورد شیرای ریوعه البت فصل دوش بای داداش
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 5 تا 5