مکالمه بین thomas و ProphetRyn

3 پیغام بازدید کنندگان

  1. 2 تا اندينگ هم تو بذار خسته شدم ديگه
  2. ا چقد ضایس ندیده بودمش
  3. خدايي امضاتو عوض كن نشانگر موس كنار چشم فراست خيلي رو اعصابه
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 3 تا 3