مکالمه بین I.MJP و MKXsubzero

2 پیغام بازدید کنندگان

  1. مهم نیس!
  2. سلام، معذرت میخوام اگه ناراحت شدید
    میدونید چون شما به نسبت اوشون یکم فعالیتتون کمتره و از نظر اخلاقی شبیه هم دیدم اینجوری گفتم، هر دو لیدی، هر دو مهربون و ...
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 2 تا 2