مکالمه بین mythology و mortal kombat smoke

5 پیغام بازدید کنندگان

  1. این خوبه همه هم بدشون از تو میاد چون باید دست اونایی که تبلیغ کردی رو ببوسی حتی من رو که بتونی اینجا فعالیت کنی شما شاید رنگ رو دوست داشته باشید ولی من هیچوقت رنگ نمیخوام اعصاب معصاب تو رو هم هی ندارم چون شما اول گفتی ببخشید
  2. شاید تو رنگ دوست داشته باشی ولی من رنگ دوست ندارم آقا گورو4......باهات حرفی ندارم اعصاب تو یکی هم ندارم....همچنین منم ازت بدم میاد
  3. و شما؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟
    پیام خصوصیت رو چک کن
  4. شما؟؟؟؟؟؟؟؟
  5. سلام چرا اونور رو بیخیال شدی دیگه میای اینجا؟
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 5 تا 5