مکالمه بین haghy و thomas

6 پیغام بازدید کنندگان

  1. تشکر
  2. توجه! توجه!
    نوب اسموک موقتا رفته اما بازگشتی طلایی بهمراه خواهد داشت !
    به زودى بر ميگرده و فعاليت ميكنه....
  3. خیلی ازتون مچکرم
  4. خیلی مچکرم
  5. مبارك باشه
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 6 تا 6