مکالمه بین MAZ و Noob__Smoke

6 پیغام بازدید کنندگان

 1. ایول ویدئو
  منتظرتیم نوموک
 2. آره باو خودمم
 3. عهه؟؟؟؟؟ تویی ساخان؟؟؟عجب
 4. نه باو منم دو سه سالی هس تو سایتم
  نام کاربریمم SAKHAN بود
 5. هی نیو گای!
  میدونی چیه...خوشحالم که یکی میخواد بدونه چی شدم ...
  ولی اینقدر صمیمی میگی کجایی نوب اسموک...
  انتظار داشتم یه اولد تایمری چیزی باشه....
  دیدم تازه وارد ها هم هوام رو دارن انگار
  من ؟...من چی شدم؟ هیچی. برگشنم.
  موفق باشی
 6. نوب اسموک بابا کجایی
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 6 تا 6