مکالمه بین RICAROS و VAHID.K.R

6 پیغام بازدید کنندگان

 1. کدوم کامپیوتر ؟؟؟
 2. آی بیا کامپیوتر منو بفروش دیگه :D
  بیا یاهو : danial.ermine
 3. I'm ok

  زبان انگلیشم زنگ زده بنابراین فارسی رو پاس میدارم .....
  فعلا بی کارم !!!
 4. Woah !
  How you doin' man ?
 5. جیگر من چطوره ؟؟؟؟
 6. سلام !!!
  خوبی دانیال ! چند ماه نبودم الان هم که اومدم تو نیستی ! لیون هم که زیاد سر نمیزنی نکنه گرفتاری !
  نگرانتم گلم ! اگه رو به راهی من رو بی خبر نذار !
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 6 تا 6