بسیار عالی
از Inferno خیلی خوشم اومد خیلی باحال بود