ممنون یه چیزی مثلاین تو سایت نیاز داشتیم(بیشتر خودم که نمیدونستم کومبو چیه)ممنون.این تایپیک بهترین تایپیک سایت است.ممنون;;);;):0936838083754454907