میدونی شیرای رایو خیلی ها بهم میگن کمبت چرته یکی از دوستام اولین باش بود اینو جلوم گفت منم زدمش چون واقعا بین بازی های کامپیوتری مورتال کمبت بهترین جایگاه رو داره هرکی موافقه تشکر کنه