سلام من تقریبا 3 سال پیش این بازی رو از سایت شما دانلود کردم فکر میکنم حدود 20 پارت 50 مگی بود
الان 10 پارتشو دارم میخواستم دوباره بقیه پارت هارو بگیرم ولی ظاهرا عوض کردید پارت هارو (تعدادشو کم...