[فقط اعضا قادر به مشاهده لینک ها می باشند]

باز اسموک با ساب زیرو ........ میروند بر بام لین کویی
یادم آرد روز مبارزه ......... گردش یک روز دیرین
خوب و شیرین ....... توی جنگل...