سلام دوستان چگونه میشود در مورتال کمبات 2 با یک دکمه فتالیتی زد؟ یعنی فتالیتی رو آسون کرد

خواهشا توضیح دهید