سلام خسته نباشیدلطفا فن شکستن دست توسط کاراکترmardukبه حریف رادربازی تیکن5بگویید