دوستان یه سوال داشتم
من چند ماهیه که مورتال کمبت ایکس نسخه اندروید رو نصب کردم. اوایل که بازی میکردم هر چند وقت یکبار خود بازی بهم کاراکترهای پیشنهادی میداد که چند تا قسمت داشت و با بردن نبردهای هرقسمت اون کاراکتر ازاد میشد. اما بعد از اخرین کاراکتری که گرفتم که حدود دو ماه پیش بود دیگه هیچ کاراکتری بهم نداده.
باید چیکار کنم که دوباره کاراکتر بده