خواهشا یکی یه کمکی برسونه آپدیت ۱.۰۸ کمبت ۱۱ با یه لینک مستقیم برام بفرسته



نوشته اصلی توسط s3000
خواهشا یکی یه کمکی برسونه آپدیت ۱.۰۸ کمبت ۱۱ با یه لینک مستقیم برام بفرسته
اونم نسخه switch