خواهشا یکی یه کمکی برسونه آپدیت ۱.۰۸ کمبت ۱۱ با یه لینک مستقیم برام بفرستهنوشته اصلی توسط s3000
خواهشا یکی یه کمکی برسونه آپدیت ۱.۰۸ کمبت ۱۱ با یه لینک مستقیم برام بفرسته
اونم نسخه switch