من تو اجرا مشکلی ندارم فقط بازی لگ داره کدوم اپدیتو باید دانلود کنم